Přímé a nepřímé náklady: jaké jsou a v čem se liší?
 
Jako začínající podnikatel nebo vlastník malé firmy musíte znát určité
věci, které vám pomohou uspět ve vašem podnikání. Jedním z takových
aspektů je porozumění rozdílu mezi přímými a nepřímými náklady při
hodnocení vašich produktů nebo služeb.

Co jsou přímé náklady?

Přímé náklady jsou náklady, které může společnost snadno spojit s
konkrétním „nákladovým objektem", kterým může být produkt,
oddělení nebo projekt. To může zahrnovat software, hardware nebo
suroviny. Může to být také práce, za předpokladu, že práce je specifická
pro produkt, oddělení nebo projekt.

Například pokud je zaměstnanec najat, aby pracoval na projektu trvale
nebo na určitý počet hodin, jeho práce na projektu je přímým
nákladem. Pokud vaše společnost vyvíjí software a potřebuje určitá
aktiva, například nákup vývojových aplikací, jedná se o přímé náklady.

Většina přímých nákladů tvoří náklady na práci a suroviny. Většina
přímých nákladů je obvykle variabilní. Například zařízení pro chytré
telefony je přímá variabilní cena, protože jeho výroba závisí na počtu
objednaných jednotek. Výjimkou jsou přímé mzdové náklady, které
obvykle zůstávají po celý rok konstantní. Platy zaměstnance se zpravidla
nezvyšují ani nesnižují přímo úměrně s množstvím vyrobených
produktů.

Nyní zjistíme jaké jsou nepřímé náklady.

Nepřímé náklady jdou nad rámec nákladů na vytvoření produktu a
zahrnují náklady spojené s údržbou a provozem společnosti. Tyto
náklady zůstanou po výpočtu přímých nákladů.
Příkladem nepřímých nákladů jsou materiály a vybavení potřebné pro
každodenní chod společnosti. I když tyto prvky přispívají k společnosti
jako celku, nejsou spojeny s vytvořením jedné služby.

Nepřímé náklady zahrnují spotřební materiál, veřejné služby, pronájem
kancelářského vybavení, počítače a telefony. Stejně jako přímé náklady
mohou být nepřímé náklady fixní i variabilní. Fixní nepřímé náklady
zahrnují například nájemné. Variabilní náklady zahrnují změny nákladů
na elektřinu a plyn.

Jaký je rozdíl mezi přímými a nepřímými náklady a proč je to důležité?

Snadný způsob, jak klasifikovat své náklady jako přímé nebo nepřímé, je, že přímé náklady zahrnují náklady spojené s vytvořením, vývojem a spuštěním produktu.

Přímé náklady tedy zahrnují:

Výrobu a logistiku;
Zařízení;
Náklady na suroviny;
Mzdové náklady;
Další výrobní náklady.

Nepřímé náklady naopak zahrnují náklady, které přímo nesouvisejí s vývojem produktu nebo služby pro vaše podnikání.

Nepřímé náklady zahrnují:

Komunální služby
Kancelářské nástroje;
Kancelářská technika;
Marketingová kampaň;
Účetní a mzdové služby;
Benefiční programy;
Náklady na pojištění.

Jako vlastník firmy musíte vidět rozdíl mezi oběma typy nákladů, protože začnete lépe rozumět složitosti účetnictví a můžete lépe plánovat budoucnost svého podnikání.
Je to také důležité, když přijde čas platit daně. Určité přímé a nepřímé náklady nejsou zdaněny. Například opravy vašeho zařízení nebudou zdaněny.
Je však třeba mít na paměti, že každý podnik je individuální a má své vlastní charakteristiky.

Jak přímé a nepřímé náklady ovlivňují financování vašeho malého podnikání?

V případě vládních dotací nebo jiných forem externího financování se stanovení přímých a nepřímých nákladů stává dvojnásobně důležitým. Pravidla pro udělení grantu často přesně definují, co představují přímé nebo nepřímé náklady. Na základě toho je pro každou kategorii přidělena určitá částka financování.

Pokud společnost přijme veřejné prostředky, může financující orgán také uložit několik podmínek pro maximální míru nepřímých nákladů a které náklady lze považovat za nepřímé.
Made on
Tilda